Voelen

Definitie

Voelen is een vorm van weten. Je hebt toegang tot informatie. Informatie over hoe jij je werkelijkheid zit te beleven. Bijgevolg zijn je gevoelens je navigatiesysteem in het leven. Innerlijk werk leert je om je eigen handleiding te ontdekken. Zo ontwikkel je autonomie en helderheid over je leven. Je leert juist interpreteren in welke richting jij je het best begeeft in elk gegeven moment. Voor grote en kleine dingen. Hoe cool is dat?! #zeercool

 

De link met je lichaam

Gevoelens voel je in je lichaam. Jep. Je kunt fysieke of emotionele sensaties voelen. Deze twee zijn niet per se gescheiden. Heb je al eens slecht nieuws ontvangen, en daarop volgend een kramp in je maag gevoeld? Of ben je al eens verliefd geweest, en dat je hersenen al die feel-good-chemicals begon te produceren waardoor je je een beetje high voelde? Dat is de link tussen emoties en je lichaam.

Goed geaard zijn, betekent bijgevolg dat je je bewust bent van wat er zich in je lichaam afspeelt.

 

Mensen zijn voelers

Wij mensen beleven onze werkelijkheid via onze gevoelens. De ontwikkeling van een mensenkind bestaat eruit om je emoties te leren voelen, verwerken, en reguleren. Zodat je ze er niet ongecontroleerd te pas en te onpas uitdrukt, maar er meesterschap over ontwikkelt. Er is niks mis met het laten flowen van je gevoelens. Maar je wilt niet het gevoel hebben dat jouw gevoelens jou beheersen. Er is een verschil tussen controle over je gevoelens willen, en met gezonde maturiteit je gevoelens kunnen reguleren.

 

Gevoelens onderdrukken..aiai..

In het Westen leer je jammer genoeg vaak je gevoelens onderdrukken. Wanneer je als kind intense gevoelens uitte, kreeg je al gauw de boodschap dat dit niet gepast was en je best zo snel mogelijk stopte met dit gedrag. In realiteit is het de bedoeling dat je als kind leert om je gevoelens te voelen, je er veilig in voelt, en met de tijd leert, om ze uit te drukken op manieren die - opnieuw - maturiteit laten zien. Dit is een natuurlijk proces, zolang je als kind hulp krijgt om in je behoeftes te voorzien bij al dat voelen.

Als voetnoot hierbij zeg ik heel graag dat het in feite okee is wanneer het eens niet lukt om op mature wijze je gevoelens uit te drukken. Je hoeft niet perfect te zijn. Wat wel gewenst is, is om verantwoordelijkheid te nemen voor je gevoelens en hoe je ze uitdrukt.

 

Gevoelens projecteren

Het is helemaal okee om boosheid te voelen naar iets, een situatie of iemand. Je kunt dit gevoel uitdrukken op een mature manier, of je kunt je gevoelens projecteren op de ander. Dat projecteren is vaak wat niet werkt tussen mensen. Projecteren betekent dat de ander verantwoordelijk maakt voor jouw beleving, en/of dat je beweert te weten wat waar is voor de ander.

 

Gevoelens om in of om uit slachtofferschap te stappen..vrijheid dus

Zo zet je jezelf in slachtofferschap, en de ander in daderschap. Je geeft hierdoor je autonomie en kracht weg. Bovendien wordt de ander dan verondersteld om voor jouw behoeftes te gaan zorgen. Dit werkt niet. Tenzij je in conflict wilt blijven. Het creëert een afhankelijkheid naar iets buiten jou. Terwijl je weet dat jij, net als de ander, een krachtige schepper bent van je eigen realiteit. We zijn niet echt afhankelijk van elkaar, maar wel interdependent. Met andere woorden, als jij mij niet geeft wat ik wil, dan ga ik vertrouwen dat de hulp die ik nodig heb, via een ander kanaal zal komen. Ik hoef het niet alleen te doen (nu ja, soms wel, maar ook dan zal ik me ondersteund voelen..). Ik ga jou niet onder druk zetten om te doen wat ik wil. Ik ga niet proberen om jouw vrije wil om te buigen. Ik ga geen controle over jou proberen te hebben. Er is niks mis met iemand proberen te overtuigen van iets. Maar als die persoon duidelijk maakt hier geen behoefte aan te hebben, is het best om diens wens te respecteren, en je te heroriënteren.

 

Het kan best ingewikkeld worden, en dat is okee

In de praktijk heb je van dit soort oefeningen gemakkelijke en zeer complexe soorten. Als iemand je fysiek of verbaal aanvalt, kan het belangrijk zijn om de persoon ter verantwoording te roepen voor diens gedrag. In je dagelijkse leven kom je voortdurend minder - hopelijk dan toch - extreme situaties tegen.

Je voelt immers niet per se hetzelfde als wat een ander voelt in een gegeven situatie. Je interpreteert je dingen en  situaties en onze gevoelens ook niet per se op dezelfde manier. Hoe meer emotionele maturiteit je ontwikkelt, hoe helderder je weet om te gaan met jouw gevoelens, en hoe helderder je ook kunt omgaan met conflictsituaties.

 

Voelen is zelfzorg

In de eerste plaats is goed leren voelen essentieel om voor je eigen behoeftes te kunnen zorgen. Anders blijf je rondlopen met onverwerkt verdriet of prangende stress in je schouders. Daar komen alleen maar vodden van. En dat is nefast voor de feestvreugde. We zijn hier tenslotte voor ons plezier, toch?

 

En dan die trauma's...

Onverwerkte trauma's en overlevingsmechanismen brengen een erg belangrijke verdieping in het concept van 'voelen'. Groei je als kind op te midden van volwassenen die systematisch hun gevoelens verdrukken, dan zal het moeilijk zijn voor je om zelf comfortabel te zijn met al dat voelen. De kans is dan groot dat je dan zelf ook leert om, telkens je een 'moeilijk' gevoel hebt, dit te onderdrukken. Wanneer je dit vaak genoeg doet, gaat je onderbewustzijn hier een automatisch programmatje van maken. Zodat je je gevoelens automatisch gaat onderdrukken. Je hebt het niet eens meer door dat je het doet. Leven in overlevingsmodus, noemt men dat. Hoe ziet dat eruit? Je verneemt triest nieuws, en je lacht het meteen weg, of je minimaliseert het, of je loopt er letterlijk van weg. Of, je voelt je jaloers worden op iemand, en begint die persoon spontaan aan te vallen, belachelijk te maken, of te vernederen. "Als grapje." Of, je gaat je automatisch minderwaardig voelen, zonder te beseffen dat er in jou simpelweg een onvervulde behoefte huist, die op jou wacht, om vervuld te worden...

 

Het was niet jouw schuld, en nu is het tijd voor ontwikkeling

Gelukkig kun je via allerlei persoonlijke ontwikkelingsmethoden je emotionele maturiteit ontwikkelen. Belangrijk is om te beseffen dat als je merkt dat je werk te doen hebt rond dit thema, dit komt omdat je dit als kind niet goed hebt kunnen leren. Heel eenvoudig. Er is geen andere oorzaak. Heb dus diep diep mededogen met jezelf. Want dit wil zeggen dat je als kind heel wat pijn hebt moeten wegstoppen, om de boel te kunnen overleven. En niemand verdient dat. Het is triest dat dit is gebeurd. Het was niet jouw schuld, want als kind ben je wel degelijk afhankelijk van de volwassenen om je heen. Het is nu wel jouw verantwoordelijkheid om er iets mee te doen. Niemand kan het voor jou doen. Het is een daad van zelfliefde om hier mee aan de slag te gaan. Je bent nooit te oud om te starten. Nooit.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *