Privacybeleid

Wat is dit?

De privacy van mijn klanten en van bezoekers van deze website is belangrijk. Daarom ga ik zorgzaam en confidentieel om met persoonsgegevens, die jij vrijwillig deelt, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving. Hier volgt een beschrijving van het Privacybeleid van PrachtWerk (zaakvoerder Leila Kubegusa) met als doel te informeren over welke persoonsgegevens PrachtWerk verzamelt en hoe die gegevens worden gebruikt. Deze tekst kan worden gewijzigd en/of geüpdatet. Neem daarom regelmatig deze privacyverklaring opnieuw door.

Voor vragen hierover kun je terecht bij :

Leila Kubegusa
Pastoor Van der Auwerastraat 39
2640 Mortel, België
BE0830.219.634
Email: leila@prachtwerk.be
Tel. +32 483 408 366

Laatste Update: 1 maart 2022

Privacyverklaring

1. Waarom verzamelt PrachtWerk persoonsgegevens?

1.1 PrachtWerk verzamelt enkel de persoonsgegevens die nodig zijn voor het correct uitvoeren van de diensten die PrachtWerk aanbiedt.

1.2 PrachtWerk laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden toe voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden.

2. Welke gegevens worden verzameld en verwerkt?

2.1 Het gaat altijd om gegevens die jij vrijwillig verstrekt. Wat er precies wordt verzameld hangt af van je interactie met mij. Volg jij een traject? Dan heb ik andere informatie van je nodig dan wanneer je enkel op mijn mailinglijst staat. Voorbeelden van gegevens die verzameld kunnen worden: contactgegevens, identiteitsgegevens of bedrijfsgegevens zoals naam, voornaam, emailadres, facturatieadres, telefoonnummer, IP adres.

2.2 Persoonlijke informatie over je (bedrijfs)ontwikkelingsproces die je tijdens een verkenningsgesprek of tijdens een traject met mij deelt is strict confidentieel en wordt in geen enkel geval gedeeld met derden. Informatie die uitgewisseld wordt via email, wordt op beveiligde servers bewaard en permanent verwijderd na afloop van de samenwerking.

2.3 Er worden gegevens verzameld, via o.a. cookies, voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in de websitebezoekers en klanten van PrachtWerk, zodat de diensten van PrachtWerk hierop kunnen worden afgestemd. Dit is een standaardprocedure die nagenoeg iedere website anno 2018 gebruikt. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt je browser settings veranderen om alle of sommige cookies te weigeren of om je te waarschuwen wanneer een cookie wordt verzonden. Het is mogelijk dat sommige functies, op deze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser.

2.4 Indien PrachtWerk gevraagd wordt om in het kader van een juridische procedure persoonsgegevens vrij te geven, zullen enkel de strikt noodzakelijke en gevraagde gegevens worden aangeleverd.

4. Hoe worden deze gegevens bewaard en beschermd?

4.1 PrachtWerk bewaart je gegevens in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen. Alle technische en organisatorische maatregelen die nodig, van toepassing en redelijk zijn om de verzamelde informatie te beschermen en te beveiligen, worden genomen.

4.2 Alle derde partijen met wie PrachtWerk samenwerkt voor het technische en organisatorische verloop van de aangeboden diensten (o.a. Orange, Google, ConvertKit, YouCanBook.me, Bancontact, PayPal) zijn tevens geëngageerd om de privacy van persoonsgegevens te beschermen binnen het kader van wat de wetgeving vereist.

4.3 Ondanks dat PrachtWerk alle toepasselijke maatregelen neemt om de (persoons)gegevens in haar bezit op een correcte en wettelijke wijze te bewaren en te beschermen, kan de bescherming niet volledig worden gegarandeerd.

5. Wat zijn jouw rechten?

5.1 Je hebt te allen tijde het recht om hogergenoemde persoonsgegevens in te zien, te laten aanpassen of te laten verwijderen. Een mailtje naar leila@prachtwerk.be is doorgaans voldoende.

5.2 Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de toepasselijke Gegevensbeschermingsautoriteit wanneer je van mening bent dat PrachtWerk op onzorgvuldige wijze je persoonsgegevens heeft verzameld, verwerkt of beheerd waardoor je (mogelijk) schade lijdt of hebt geleden. Ik nodig je warm uit om dit zeker eerst bij PrachtWerk zelf te melden (leila@prachtwerk.be). De kans is groot dat we samen tot een gepaste oplossing komen.