Missie

Definitie

Je bent hier met een bepaalde missie. Een doel. Een 'purpose'. Iets wat je hier wou doen of beleven. Je hebt die missie zelf gekozen. Omdat ze belangrijk was voor jou. Waardevol. Omwille van wie je bent.

 

Wie ben je dan?

Je bent bewustzijn - sommigen noemen het een 'ziel' - en je hébt een fysiek lichaam. Net als iedereen. Je aardse beleving is slechts één aspect van jouw bestaan.

Wat zijn die andere aspecten dan? Wel, dat is voer voor een andere discussie. Niet iedereen is het eens over hoe je daar het best naar kijkt, hoe je dat beschrijft of benoemt, en hoe daarmee om te gaan. Mijn focus gaat vooral naar hoe je van dit leven op aarde de mooiste, meest vervullende beleving kunt maken. Met dat lichaam.

Je lichaam is je bijzondere, kostbare, magische voertuig. Het is alleen van jou. Zonder lichaam kun je hier niet zijn. Maar zonder bewustzijn dat verbonden is met dat lichaam, ben je geen mens. Je bewustzijn heeft invloed op je lichaam, en je lichaam heeft invloed op je bewustzijn.

 

Hoezo heb je je missie zelf gekozen?

Je hebt vrije wil. De wet van vrije wil is een van de universele, kosmische wetten die onbuigbaar is. Jep. Je kunt je vrije wil alleen maar zelf 'afgeven'. Vaak is dit onbewust doordat je je laat beïnvloeden door iets of iemand van buitenaf. Als je wordt geboren in een familie die zich al generaties on-vrij voelt, krijg je die belemmerende overtuigingen met de paplepel binnen. Dit is een klassieke valkuil. Via innerlijk werk, kun je die beperkende mindset veranderen.

Omdat je als ziel vrije wil hebt, heb je je missie zelf gekozen voordat je leven hier op aarde begon. Naarmate je je dit gaat herinneren, ga je die vrijheid meer en meer ervaren. Het helpt ook om je te herinneren hoe het bestaan werkelijk in elkaar zit. Dat jij de schepper bent van je eigen realiteit. Dat jij kunt manifesteren wat je nodig hebt om je missie neer te zetten. Dat er wetmatigheden zijn verbonden aan hoe manifesteren werkt. Niet om je vrijheid te beknotten, maar juist om je een zekere structuur en focus te geven.

Iedereen heeft vrije wil. Hoe meer je je hiervan bewust wordt, hoe makkelijker het wordt om meesterschap te ontwikkelen over je bewustzijn en leven.

Wat je verder nog zelf koos: je geboortemoment, -familie en -plaats. Waarom? Omdat je wist dat deze energieën je gingen helpen om je te herinneren aan je missie.

De snelste manier om te weten wat je wilt, is vaak om eerst te ervaren wat je niet wilt. Daarom is je geboortefamilie vaak een grote trigger voor je. Dit is niet zo voor iedereen. Ook via harmonie en liefde kun je in de richting van je missie worden geduwd. Maar omdat velen van onze voorouders erg getraumatiseerd zijn geweest door oorlogen en tegenslagen, zijn er veel mensen die in het eerste deel van hun leven ervaren wat ze niet willen, wat niet goed voelt.

 

Hoe weet je wat je missie is?

De beste manier om te weten te komen wat jouw missie is, is zoveel mogelijk leven vanuit afstemming. Als je naar je behoeftes luistert, jouw intuïtie ontwikkelt, acties onderneemt die kloppen voor jou, leeft vanuit vertrouwen in plaats van angst, dan open je jezelf om je bewust te worden van je missie.

Misschien heb je altijd al geweten waarom je hier bent. Misschien is dit al heel je leven een groot vraagteken voor je. Misschien voelt je missie als iets groots of kleins, iets concreets of vaags, of iets tussenin. Hoe dan ook: jouw missie is de jouwe, en is belangrijk, waardevol en mooi. Jouw bestaan is van belang. Net als dat van iedereen.

Je missie is niet per se één ding of één gebeurtenis waar alles naar leidt. Iets waar je lang op moet wachten. Een climax. Je missie kan ook een beleving zijn. Hoe je leeft. Onderweg ontvouwen zich bijzondere situaties en creaties.

Je missie voelt: vervullend, voedend, redelijk moeiteloos (niet per se gemakkelijk, maar het is niet een vechten tegen windmolens!), bij jou passend.

 

Voorbeelden

 • een bedrijf opstarten dat duurzame producten maakt
 • kinderen opvoeden
 • familietrauma's opruimen
 • een vereniging oprichten die kwetsbare mensen helpt
 • jongeren helpen die niet de zorg kregen die ze nodig hadden
 • een boek schrijven dat mensen in hun hart raakt
 • liefde verspreiden
 • doorgronden hoe je lichaam werkt
 • met dieren werken
 • meesterschap ontwikkelen over je bewustzijn

 • genieten van de natuur
 • vreugde en plezier ervaren met familie en vrienden
 • helemaal jezelf zijn
 • in stilte leven
 • je creativiteit uitdrukken
 • andere culturen ontdekken
 • anderen helpen om hun missie te vinden
 • (nieuwe) ideeën met de wereld delen via je pen, je stem
 • leren over authenticiteit, waarheid, integriteit, respect, acceptatie
 • leren over geduld, vrijheid, doorzettingsvermogen, liefde, fatsoen

 

Groot of klein? Je missie heeft impact.

Wat je vooral dient te onthouden, is dat jouw bestaan impact heeft. Zichtbaar en minder zichtbaar. Hoe jij in het leven staat, hoe jij reageert in situaties, bepaalt hoe jij je voelt. Hoe jij je voelt, bepaalt hoe jouw energieveld eruit ziet. Dit heeft een frequentie. Een trilling. Al onze energievelden zijn met elkaar verbonden. Ons DNA is verbonden. Zowel het fysieke als het niet-fysieke DNA. We hebben invloed op elkaar. Dit is op meer en minder subtiele wijze waar te nemen door al wie heel gevoelig is.

 

Impact van groepsenergie

Er bestaat zoiets als collectieve velden. Zo is er bijvoorbeeld het groepsbewustzijn van een cultuur, een land, een vereniging. In dit groepsbewustzijn zit onder andere alles wat deze groep gelooft over bepaalde thema's.

Ben je al eens naar een voetbalwedstrijd geweest waarbij je als het ware werd meegezogen met het enthousiasme van de supporters? Ben je ooit naar een groot event geweest waar een product werd verkocht, waarbij je met groot enthousiasme JA hebt gezegd, en thuisgekomen, en je afvroeg wat jou eigenlijk bezielde? Dat gevoel, is het 'trekken' van groepsenergie aan jouw systeem.

Heb je je al eens afgevraagd waarom het stresserend kan zijn om een andere mening te hebben dan die van een grote groep? Dat komt doordag jouw energie op een andere frequentie gaat trillen dan die van de groep. En dat voel je in je lichaam. Niks mis mee trouwens zolang je je gevoelens kunt verwerken en helderheid hebt over wat er gebeurt.

Vaak durven mensen niet zichzelf zijn in een groep, passen ze zich aan. Dit is jammer. Zo kun je je missie mislopen uit angst voor onbehaaglijke gevoelens.

 

Je losmaken van groepsenergie

Je kunt tijdelijk of permanent verbonden zijn met groepsenergie. Afhankelijk van jouw belief system. Wat er in jouw onbewustzijn zit aan overtuigingen. Hoe bewuster je leeft, hoe minder gemakkelijk je beïnvloedbaar bent door groepsenergie. Je kunt via je familielijn vanaf je geboorte verbonden zijn met bepaalde groepsenergie.

Je kunt je ook losmaken van groepsenergie. Hoe meer mensen zich losmaken van een groepsbewustzijn, hoe kleiner dat veld wordt, en hoe minder sterk de impact ervan is op anderen. Op deze manier heb jij, gewoon door te zijn wie je bent, impact op de wereld.

Collectieve velden zijn niet goed of slecht. Ze creëren gewoon iets. Hoe groter ze zijn, hoe meer mensen iets geloven, des te groter de impact, des te sterker de aantrekkingskracht is voor mensen met weinig zelfbewustzijn op bepaalde thema's die relevant zijn voor specifieke situaties. Dit is hoe slimme marketing bijvoorbeeld erin slaagt om een groot aantal mensen te beïnvloeden die weinig kritisch denken of intuïtief leven.

 

Wat heeft jouw missie te maken met groepsenergie?

Wanneer je een groot verlangen voelt om meer helderheid rond jouw missie, dan is afgestemd leven hoe je dat zult bereiken. Afgestemd leven betekent eerlijk zijn over hoe je je voelt, je gevoelens verwerken, emotionele maturiteit ontwikkelen. Het maakt echt niet uit waar je staat in je groei. Belangrijk is dat je groeit. Grote schreden of babysteps. Is allemaal prima.

Afgestemd leven betekent ook: eerlijk zijn over je gedachten, belemmerende overtuigingen opmerken en veranderen. Je bevrijden van angsten die jou beperken. Zoveel mogelijk vanuit liefde en vertrouwen leven. Hoe meer mensen dit doen, hoe minder dwingende impact collectieve velden hebben. Hoe kleiner een groepsbewustzijn, hoe makkelijker je het maakt voor anderen om zich van hun eigen beperkingen te bevrijden. Kies dus zorgvuldig welk groepsbewustzijn je graag wilt helpen groeien. En welke groepen je liefst niet van jouw energie wilt geven.

Zie je dat het leven van jouw missie een gigantische impact kan hebben op de wereld? Subtiel zichtbaar misschien, maar o zo krachtig. Elk van ons heeft betekenis. Everyone matters. We zijn zo verbonden met mekaar, en ieder van ons is van belang. Je diep verbinden met jouw missie is uiteindelijk een daad van zelfliefde. Hoe mooi om te beseffen dat dit tevens een daad van liefde voor de ander is.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *