Manifesteren | Deel 1: Hoe werkt het en waarom?

Hoe werkt manifesteren, en waarom?

Definitie

Wat ik bedoel met manifesteren, is: creëren. Een mens is een soort wandelende magneet. Iets manifesteren betekent zoveel als iets aantrekken. Ik heb het over aantrekkingskracht. Niet je hemd en broek 's ochtends aantrekken en je aankleden. #ha

Perspectief

Creëren begint lang vóór de bijhorende fysieke actie plaatsvindt. Materie begint met een gedachte, een gevoel, een verlangen dat iets gecreëerd wordt. De technische details hiervan zijn nauwelijks te vatten voor het mentale brein van een doorsnee mens. Gelukkig ben je bedraad met fysieke en niet-fysieke zintuigen waarmee je wel degelijk kunt begrijpen, voelen en waarnemen hoe het zit met dat manifesteren.

 

Hoe werkt manifesteren?

Simpel: je wilt iets, verlangt naar iets, en het verschijnt in jouw realiteit. Soms heel snel, soms langzamer, soms heeeeeel langzaam, en soms helemaal niet. Er zijn namelijk een aantal parameters die goed dienen te zitten om te manifesteren wat je wilt. Er is ook wijsheid nodig om te weten wat klopt voor jou om te manifesteren. Sommige dingen die je denkt te willen, zullen er namelijk nooit komen. Waarom dat zo is, lees je in deel 3. Maar eerst, de basis.

De basisprincipes:

1. je bent zelf de schepper van je eigen realiteit

2. je kunt dat omdat je de scheppingsenergie in je draagt

3. de Wet van Aantrekking brengt je wat je vraagt

4. wat je creëert gaat doorheen je belief system, dus wat jij gelooft dat waar is niet waar is over alles

5. het addertje: meer dan 80% van jouw overtuigingen zitten in je onderbewustzijn

Zo werkt manifesteren. De basis is simpel.

Bovenop dit fundament zijn er nog een pak bijkomende parameters die invloed hebben op wat je uiteindelijk aantrekt. Het zou niet kloppen als ik zou beweren álle parameters helemaal te kennen. Maar ik ken er wel heel veel en ik ken ze grondig. Ik kan niet wachten om ze met jou te delen. Ik doe dit met opzet in mijn eigen, imperfect woorden. Ik leg het uit zoals ik het begrijp en meest begrijpbaar heb bevonden met mijn vele cliënten.

Er wordt namelijk best mysterieus gedaan over dat manifesteren. Zelf heb ik helemaal niks met mysteries. Transparantie is my favorite. Ik ga mijn best doen om zo duidelijk en praktisch mogelijk uit te leggen hoe ik manifesteren zelf begrijp en ervaar. Nu meer dan ooit is het nuttig om te weten hoe maniferen werkt.

 

Méér dan de Wet van Aantrekking

Je trekt dingen aan in je leven omdat de Wet van Aantrekking werkzaam is op jou. Deze wet zegt dat je aantrekt waar je op focust. Zoals ik hierboven vermeld zijn er echter heel wat bijkomende parameters die invloed hebben op wat jij manifesteert.

In "Manifesteren | deel 2 en 3" ga ik dieper in op allerlei leuke en interessante parameters van manifesteren zoals de Wet van Aantrekking, belemmerende overtuigingen, vrije wil en meer van die onderwerpen waar veelal verwarring rond bestaat.

In dit deel, heb ik het eerst over de allerbelangrijkste parameter over waarom manifesteren überhaupt werkt. Waarom je kunt creëren.

Er stroomt namelijk een scheppingsenergie doorheen alles wat bestaat. Wanneer je afstemt op die energie, voelt die als een bewustzijn van onvoorwaardelijke liefde. Het is pure scheppingskracht. Alles wat bestaat draagt een kern van dat bewustzijn in zich, anders zou het niet bestaan. Je kunt er intuïtief mee leren werken en die energie goed leren kennen. Ook wetenschappers zijn inmiddels op deze energie gebotst.

 

Voor je mentale stuk

Scheppingsenergie, oftewel : de reden waarom bewustzijn invloed heeft op materie

De quantumfysica stelt vast dat er in de kern van het kleinste deel van het kleinste deel van materie, een energie zit, die niet aan de klassieke wetten van de fysica beantwoordt. Die energie, is de scheppingsenergie, die creëert. En, die energie is beïnvloedbaar door bewustzijn. Met andere woorden: bewustzijn heeft invloed op materie.

Onze Niels, die binnenin materie ging kijken, en rara.. wat zag hij..?!

Ben je de naam Niels Bohr al eens tegengekomen? Hij was een Deense fysicus en filosoof die enorm veel experimenteerde om uit te zoeken hoe onze werkelijkheid in elkaar zat. Hij heeft een beduidende bijdrage geleverd aan de quantummechanica en atoomfyisica. In 1922 kreeg hij de Nobelprijs voor zijn werk.

Zijn gekendste werk ging over het formuleren van een nieuwe filosofische en wiskundige benadering en beschrijving van de structuur van atomen. Vereenvoudigd gezegd, is een atoom het kleinste deeltje van materie dat bestaat. Binnenin een atoom zit nog vanalles, maar dat wordt niet als echte materie meer beschouwd. Men spreekt dan over de kern van een atoom of nucleon. In die kern zitten nog deeltjes die men protonen en neutronen noemt.

Via talrijke experimenten kwam Niels Bohr tot de conclusie dat de waarnemer van een experiment samen met dit experiment een enkel systeem vormt. De waarnemer oefent een invloed uit op de quantumwereld, wat volgens de tot dan toe gangbare opvattingen volstrekt ongehoord was.

Bohrs collega Albert Einstein had oorspronkelijk ernstige bezwaren tegen deze 'zweverige' theorie en hij voerde met Bohr verhitte debatten over deze kwestie. Tegenwoordig wordt de interpretatie van Niels Bohr echter als bewezen beschouwd en heeft niet Einstein maar Bohr volgens de meeste natuurkundigen het gelijk aan zijn kant.

De meeste hardcore wetenschappers zijn hierdoor diep spiritueel. Zij weten immers hoe bijzonder en magisch materie in elkaar zit.

En nu ga ik kort afdwalen over dat woord 'spiritueel'

Wat bedoel ik nu precies hiermee? Spiritualiteit, voor mij, is het concept van weten dat alles wat bestaat een kern of essentie bevat van scheppingsenergie. En, dat die energie een bewustzijn van onvoorwaardelijke liefde bevat. Niet omdat ik dat 'geloof', maar omdat ik dat ervaar en voel. Elke dag opnieuw. Ik ervaar dat via mijn eigen persoonlijke leven en via getuigenissen van anderen - inclusief van mijn studenten en cliënten, de concepten die ik begrijp uit de quantumfysica, en vele andere tradities, modaliteiten, van heden en verleden.

Spiritualiteit gaat bijgevolg voor mij niet om 'geloven', wat ik eerder met hiërarchische, statische en dogmatische godsdienstige instituten associeer, maar om een holistisch weten op basis van eigen en collectieve ervaring. Wanneer je elke dag naar binnen keert en leert voelen wat je behoeftes en verlangens zijn, en je bewustzijn richt op wat je wilt creëren, en dat je ziet dat het effectief in je leven te voorschijn komt, dan spreek je niet over geloven maar over weten. Misschien weet je niet wat de details zijn van alle stappen over hoe het allemaal werkt, maar je weet wat de essentie is. Je weet dat via afstemming en bewust creëren, het universum je antwoordt. Altijd. En juist omdat je brein niet elke stap tot in detail begrijpt, spreek je van een magische schepping. Maar 'magisch' betekent niet 'fake'. Magie is reëel.

 

 

Nog ne kadee* : Emoto met zijn waterkristallen

[ne kadee is Vlaams dialect dat in vertederende zin zoveel betekent als: een kerel, knaap, mooierd, durver]

 

Masaru Emoto (1943-2014) was een Japanse zakenman, auteur en self-made wetenschapper die met allerlei experimenten aantoonde hoe menselijk bewustzijn invloed had op de moleculaire structuur van water en andere materie. Zijn gekendste werk ging over waterkristallen. Hij liet zien hoe de vibratie van liefdevolle gedachten, ideeën, emoties de fysieke structuur van water kon veranderen. Zijn conclusie was dat dit ook zo werkte op mensen aangezien een mens voornamelijk uit water bestaat. Ook stelde hij dat wij in theorie via vibratie vervuild water op aarde zouden kunnen opschonen.

Als je zin hebt: in dit Engelstalige filmpje van 6 minuten kun je enkele bijzondere voorbeelden zien van hoe bewustzijn waterkristallen heeft beïnvloed. Om meteen verder te lezen, scroll dan naar beneden voorbij deze video.

 

 

Positieve mindset, ja, maar trap niet in de valkuil!

Snap je nu nog beter de waarde om met een positieve mindset in het leven te staan? Let op! Dit wil niet zeggen dat je alleen maar positieve gedachten en gevoelens mag hebben om een gezond lichaam en tof leven te hebben. Gevoelens zijn niet positief of negatief, ze zijn gewoon. Wat telt is dat wanneer je iets 'negatiefs' ervaart, je weet dat je in het volgende moment een kans hebt om te creëren wat je wél wilt en om je gevoelens te verwerken.

Dit is niet per se gemakkelijk voor zaken zoals ingrijpend verlies, de dood van een geliefde of kind, of andere ernstige trauma's. Toch is het mogelijk om je te bevrijden van deze lastige bagage zodat je verder kunt leven zonder voortdurend te lijden. Maar dat is dus niet louter een mentaal proces. Hier is ook somatisch, emotioneel en spiritueel innerlijk werk voor nodig. Als je in contact leeft met je innerlijke bewegingen, doe je dit vaak vanzelf. Zelf, maar niet alleen. Het is normaal om hulp te ontvangen bij je meest kwetsbare processen. Loop je vast in je emoties, dan kun je erin verstrikt geraken.

Het leven is voor niemand alleen maar rozengeur en maneschijn. Wanneer je het moeilijk hebt, is het extra waardevol om bewust om te gaan met je manifestaties. Zodat je niet in een vicieuze cirkel van lijden terecht komt. Het is belangrijk om je tijd te nemen om bijvoorbeeld te rouwen. Dit is mogelijk zonder dat je de pijn als lijden gaat ervaren. Er zit waarde, en zelfs een vorm van schoonheid, in alles wat je op je bord krijgt — wanneer je klaar bent om er zo naar te kijken. Je mag de tijd nemen die hiervoor nodig is.

 

Die scheppingsenergie toch 😉

Scheppingskracht zit in en om je heen, de hele tijd. Niet manifesteren is letterlijk onmogelijk. Aangezien je dus toch al zit te creëren, kun je evengoed bewust creëren. Niet? Anders creëer je alleen maar wat er in je onderbewustzijn zit en wat de hardste schreeuwers, zoals reclamemakers, media, overheden, collega's of misschien zelfs goedbedoelende familie, van jou willen. Dat kan meevallen, of ook niet. Vind jij het prima om geleefd te worden en passief mee te creëren wat anderen willen? Lijkt me nogal veel autonomie die je uit handen geeft. Je maakt je afhankelijk van alles buiten jezelf. Terwijl jij met al dat potentieel zit om zélf je werkelijkheid vorm te geven. Voelt dat goed? Klopt dat voor jou? Of verlang je naar meer zelfsturing? En hoe krijg je je missie dan van de grond als je je eigen behoeftes en voorkeuren geen prioriteit geeft? In deel 2 van Manifesteren ga ik hier dieper op in. Klik hier om lekker verder te lezen. Enjoy!