Praktische Informatie & Algemene Voorwaarden

Betreft: PrachtWerk Trajecten

Wanneer de Klant een traject aangaat, verklaart zij/hij zich akkoord met de Praktische Informatie en Algemene Voorwaarden beschreven in dit document.

 

  1. Locatie

1.0. De individuele sessies vinden plaats online Skype/Zoom of in persoon. Het adres van de Living Room Office is Lange Elzenstraat 134, 2018 Antwerpen. Met de auto: betalend parkeren in de straat zelf, gratis parkeren op de openbare parking van de Desguinlei op 2 min. wandelafstand. Met de trein: op 8 min. wandelafstand van Station Antwerpen Zuid https://goo.gl/maps/9MCbPivyvd82

1.1. De Klant wordt vriendelijk verzocht om ten vroegste 10 min. vóór de afspraak aan te bellen, er is geen wachtzaal.

  1. Zelfzorg

2.0. Tijdens deze trajecten is het belangrijk dat de Klant goede zelfzorg toepast aangezien zij/hij mogelijk diepe mentale, emotionele, somatische en spirituele transformaties zal ondergaan. Goede zelfzorg betekent : naar je fysieke en emotionele behoeftes luisteren en ze ernstig nemen (genoeg rusten, goed slapen, gezond eten, gevoelens verwerken, voldoende bewegen, enz.). De Klant wordt aangeraden om vlak na een sessie wat tijd met zichzelf door te brengen en geen drukke mentale dingen te plannen zodat het nieuwe op een comfortabel tempo kan worden geïntegreerd.

2.1. De Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor haar/zijn proces.

2.2. De trajecten zijn geen vervanging voor (acute) medische zorg.

  1. Trajecten

3.0. Het aantal sessies in de Trajecten zijn 3 (Kort), 8 (Lang) of vanaf 4 (Op maat).

3.1. De tijdstippen van de individuele sessies van de trajecten worden in onderling akkoord tussen Klant en Leila Kubegusa afgesproken vóór aanvang van het traject.

3.2. Een sessie kan kosteloos verzet worden tot 48u vóór aanvang van de afspraak via email (leila@prachtwerk.be), sms of telefoon (+32 483/408.366). Andere communicatiemiddelen, zoals social media, kunnen niet worden gebruikt voor officiële communicatie tussen Klant en Leila Kubegusa.

3.3. Minder dan 48u op voorhand annuleren of niet komen opdagen voor een afspraak, doet de gemiste sessie automatisch vervallen. Het is mogelijk deze sessie te recuperen mits eenmalige administratieve kost van 75€.

3.4. Bij acute overmacht, graag onmiddellijk telefonisch contact opnemen (+32 483/408.366).

3.5. Elk geval van overmacht of toeval bevrijdt Leila Kubegusa van rechtswege van om het even welke verbintenis, zonder dat de Klant aanspraak zal kunnen maken op schadevergoeding. Aangezien Leila Kubegusa eveneens afhankelijk is, voor het nakomen van bepaalde verplichtingen, van de uitvoering van bepaalde opdrachten en/of diensten van een andere derde (zoals internet providers), dan zijn deze bepalingen eveneens toepasselijk ingeval van overmacht of toeval bij de derde, wanneer de nakoming van deze verplichtingen hierdoor vertragingen zouden oplopen of verhinderd worden.

3.6. De Klant wordt vriendelijk verzocht om op tijd te komen. Elke keer. Op die manier kan een maximum aan tijd besteed worden aan haar/zijn proces. Bij te laat komen, wordt de gemiste tijd niet gerecupereerd.

3.7. Alles wat voor, tijdens en na de sessies aan bod komt i.v.m. het persoonlijke proces van de Klant is strict confidentieel en zal door Leila Kubegusa in geen enkel geval met derden worden gedeeld.

3.8. Tussen de sessies door is er emailondersteuning (leila@prachtwerk.be). Berichten worden binnen de 48u beantwoord. Er is geen opvang voor acute zaken.

3.9. De Klant wordt vriendelijk uitgenodigd om eender welk mogelijk probleem dat zij/hij ervaart bij het volgen van een traject dat gerelateerd is aan het traject openlijk te melden zodat er samen met Leila Kubegusa kan worden gezien of er een oplossing kan worden aangeboden. (Bv. Wanneer de Klant merkt meer tijd nodig te hebben dan gepland tussen de sessies door.)

  1. Betalingen

4.0. Facturen dienen te worden betaald binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum op IBAN BE66979148821243 / SWIFT/BIC ARSPBE22 met vermelding van je naam, en vóór aanvang van de eerste sessie van het traject. De eerste sessie van een traject kan pas plaatsvinden nadat de volledige betaling van het traject volbracht is.

4.1. Wanneer de Klant kiest voor het lange traject (8 sessies) of onderhoudstraject (vanaf 4 sessies), kan zij/hij tijdens het traject niet meer veranderen naar het korte traject (3 sessies). Nadat een kort traject (3 sessies) is voltooid, kan de Klant beslissen om verder te gaan met een nieuw kort traject, een lang traject of een traject op maat (vanaf 4 sessies).

4.2. Indien de Klant tijdens een traject beslist om te stoppen, wordt er geen (gedeeltelijke) terugbetaling toegestaan.

  1. Privacybeleid zie https://prachtwerk.be/privacyverklaring